اگر به هر دلیلی تمایل به لغو سفارش خود دارید با توجه به راهنمایی های مشخص شده به راحتی سفارش خود را لغو کنید.

ابتدا در قسمت پایین صفحه لب تاب یا موبایل خود عبارت با ما گفتگو کنید را پیدا کنید 

شماره سفارشی که برای شما در پرایسی ثبت شده بود را در این قسمت وارد کنید تا همکاران ما مراحل لغو سفارش شما را انجام دهند.